Con đừng khóc vì người không xứng đáng

Con yêu ạ, đừng bao giờ khóc vì người không xứng đáng Với ba mẹ, con là một món quà

Read more