Khi bạn yêu một ai đó, hãy để họ ra đi

Danh ngôn cuộc sống về tình yêu.

Khi bạn yêu một ai đó, hãy để họ ra đi
Khi bạn yêu một ai đó, hãy để họ ra đi
Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn. If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don’t, they never were.

Khuyết Danh