Dùng thức ăn rẻ tiền, luyện khí công, ung thư giai đoạn cuối vẫn sống 22 năm

Lưu Quế Lĩnh đã chiến thắng ung thư giai đoạn cuối chỉ nhờ thức ăn rẻ tiền, luyện khí công,

Read more

Chiến thắng ung thư vòm họng: 15 năm vẫn ăn thịt cá chỉ kiêng 2 thứ để trị ung thư

Câu chuyện chiến thắng số phận của Geoffrey Boycott đã chiến thắng ung thư vòm họng giai đoạn cuối, suốt

Read more