GÓC TRÁi TIM! Que kem đá của một mối tình trẻ con

Tớ với cậu, giống như hai đường thẳng song song, cứ đi mãi, đi mãi cũng chẳng thấy điểm giao.

Read more