Nguyên tắc “20 ngăn tủ” của Warren Buffett: Cách để đơn giản hóa cuộc sống và tối đa hóa hiệu quả công việc

Warren Buffett với nguyên tắc 20 ngăn tủ để đơn giản hóa cuộc sống và tối đa hóa hiệu quả công việc. 20

Read more

Người giàu dám mạo hiểm, Người nghèo sống an phận thủ thường

Người nghèo bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của người làm thuê bởi họ không dám mạo hiểm. Cách

Read more

Người giàu cấp tiến, Người nghèo thủ cựu

Sự thay đổi có thể mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. Tuy nhiên, chúng ta không biết thay

Read more

Người giàu bàn về ý tưởng, Người nghèo buôn chuyện tào lao

Nếu dành vài phút nghe bạn nói chuyện, tôi sẽ biết tương lai của bạn thế nào. Những lời nói

Read more